top of page
Search
  • npionline

ประชุมสรุปผลการทดสอบ NPI ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3

2-2-2022 Famme Works และพันธมิตร ร่วมประชุมสรุปผลการทดสอบ NPI ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท 3 Phyathai 3 Hospital "ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ" ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

การลดการพลิกตัวช่วยให้ผู้ป่วยพักผ่อนได้นานขึ้น และลดภาระงานของพยาบาลและผู้ดูแลที่ต้องมาพลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมง


14 views0 comments

Comments


bottom of page