top of page
Search
  • npionline

NPI in Siriraj World Class 5G Smart Hospital

NPI ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ สาธิตการทำงานให้ ท่านนายกประยุทธ จันทรโอชา ในงาน Siriraj World Class 5G Smart Hospital


1 view0 comments

Commentaires


bottom of page